Sou a: Inici / Secretaria / Preinscripció i matrícula pel curs 2020-2021 / Preinscripció de Programes de formació i inserció (PFI). Curs 2020-2021

Preinscripció de Programes de formació i inserció (PFI). Curs 2020-2021

Instruccions i calendari de preinscripció i matrícula de Programes de formació i inserció (PFI). Curs 2020-2021


Calendari de Programes de formació i inserció / Dates importants

Fases de la preinscripció

Dates

Difusió de l'oferta

20 de maig

Presentació de sol·licituds

Del 25 de maig al 5 de juny

Entrevistes d'orientació

Del 25 de maig al 12 de juny

Llistes amb el barem provisional

17 de juny

Sorteig

19 de juny

Reclamacions

Del 18 al 25 de juny

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

29 de juny

Publicar oferta definitiva

17 de juliol

Publicació de les llistes d'admesos

17 de juliol

Període de matriculació

De l'1 al 10 de setembre

 

Informació general

Identificació

 • Institut Escola del Treball

 • Carrer Comte d’Urgell, 187, edifici 11

 • 08036 Barcelona - Espanya

Telèfon general del centre

 • 934 309 200

Adreça electrònica

Codi de centre

 • 08013275

Per a més informació sobre el procés de preinscripció “Estudiar a Catalunya

Informació preisncripció

Mapa escolar de Catalunya


1. Presentació de la sol·licitud amb la documentació

 

Mètode (RECOMANAT) Sol·licitud en format electrònic, més, enviament documentació si l'escola del Treball és la primera opció.


 • Avantatges: Totalment online i cal enviar documentació telemàticament.

 • Quan? Durant període oficial de preinscripció.

  • Programes de formació i inserció: Període de presentació de sol·licitud del 25 de maig al 5 de juny

 • Qui pot emplenar Sol·licitud electrònica? Tothom que compleixi requisits per estudir PFI


PASSOS A SEGUIR


 

Mètode 2: Cita prèvia telefònica amb assessorament


 • Quan? Durant el període de preinscripció.

  • Programes de formació i inserció: Període de presentació de sol·licitud del 25 de maig al 5 de juny

 • Rebràs assessorament i t’ajudaran a la realització de la preinscripció.

 • Horari d’atenció al públic Secretaria COVID19

  934 309 200


Hauràs de fer enviament de la documentació

 • Mètode recomanat: https://www.escoladeltreball.org/tramits/enviament

 • Mètode Alternatiu: preinscripcio@escoladeltreball.org

 • Quina documentació? Resguard de la sol·licitud i la documentació necessària (s’indica a la sol·licitud), escanejada o fotografiada amb qualitat.

 • Quan? Durant el període de preinscripció més un dia posterior (mirar calendaris en aquest document).

 • Rebràs un correu amb justificant la recepció de la sol·licitud.

 

Mètode 3 (NO RECOMANAT / NOMÉS EN CAS EXCEPCIONAL): Cita prèvia amb eina corporativa + sense assessorament + Mesures de seguretat

 

 • Quan? Presentació de sol·licituds (3, 4 i 5 de juny)

 • Com? Sol·licitar cita prèvia en l’enllaç:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_PFI,08013275

 • Condicions:

  • Només per realització de preinscripció el temps mínim indispensable.

  • Només es podrà accedir als espais habilitats per realitzar el tràmit.

  • Horari d’atenció al públic: Segons cita prèvia.

  • CAL ATENDRE OBLIGATÒRIAMENT MESURES DE SEGURETAT

   • Una única persona per sol·licitud.

   • No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.

   • Atendrà les indicacions del personal de l’Escola del Treball.

   • En cas de cua, es mantindrà separació mínima de 2 metres.

   • Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.

   • Han de portar la documentació preparada.

   • Portar mascareta i guants.


 2. Entrevista personal

 

Els alumnes fan una entrevista en què es valora l'adequació del programa a la seva situació, els seus interessos, motivació i aptituds així com la seva manca d'experiència laboral.

Sereu citats pel/ per la tutor/a per l’entrevista entre el 25 de maig i el 12 de juny.

 

3. Presentació de reclamacions al barem provisional


Quan? Durant període oficial de reclamacions.

 • Programes de formació i inserció: Període de reclamacions Del 18 al 25 de juny

Qui pot presentar reclamació?

 • Sol·licitants de preinscripció amb primera opció Escola del Treball disconformes amb la baremació.


Procediment RECOMANAT


Pas 1: Enviar escrit reclamació i adjuntar documentació justificativa

Pas 2: Rebràs un correu amb justificant la recepció de la sol·licitud.

 

Procediment NO RECOMANAT / NOMÉS EN CAS EXCEPCIONAL) cita prèvia amb eina corporativa


Sol·licitar cita prèvia en l’enllaç publicat a la web.

Condicions:

  • Només per realització de preinscripció el temps mínim indispensable.

  • Només es podrà accedir als espais habilitats per realitzar el tràmit.

  • Horari d’atenció al públic: Segons cita prèvia.

  • CAL ATENDRE OBLIGATÒRIAMENT MESURES DE SEGURETAT

   • Una única persona per sol·licitud.

   • No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.

   • Atendrà les indicacions del personal de l’Escola del Treball.

   • En cas de cua, es mantindrà separació mínima de 2 metres.

   • Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.

   • Han de portar la documentació preparada.

   • Portar mascareta i guants.


4. Matrícula

 

Mètode recomanat: confirmació de matrícula

 

Com? L’alumnat assignat podrà fer la matrícula telemàticament fent clic en https://www.escoladeltreball.org/matricula/

Quan? Dates de matrícula

 • Programes de formació i inserció: de l'1 al 10 de setembre

Enviament de documentació pendent

 

Procediment NO RECOMANAT / NOMÉS EN CAS EXCEPCIONAL) cita prèvia amb eina corporativa o telefònica


Sol·licitar cita prèvia en l’enllaç publicat a la web.

Condicions:

  • Només per realització de preinscripció el temps mínim indispensable.

  • Només es podrà accedir als espais habilitats per realitzar el tràmit.

  • Horari d’atenció al públic: Segons cita prèvia.

  • CAL ATENDRE OBLIGATÒRIAMENT MESURES DE SEGURETAT

   • Una única persona per sol·licitud.

   • No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.

   • Atendrà les indicacions del personal de l’Escola del Treball.

   • En cas de cua, es mantindrà separació mínima de 2 metres.

   • Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.

   • Han de portar la documentació preparada.

   • Portar mascareta i guants.


Document amb les Orientacions per la realització de la preinscripció, reclamacions i matrícula:

 Fitxer amb les Orientacions per la realització de la preinscripció, reclamacions i matrícula. Curs 2020/2021  

 Més informació: www.gencat.cat/preinscripcio (Accedir a: Programes de formació i inserció)

Preu: Gratuits